Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάρτηση ενδεικτικών Καλών Πρακτικών

Αναρτήθηκαν στον ιστοχώρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενδεικτικές Καλές Πρακτικές ανά Λειτουργία και βαθμίδα εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε.

Επισημαίνονται τα εξής:

  • Λόγω του μεγάλου αριθμού των προτεινόμενων Καλών Πρακτικών, οι Καλές Πρακτικές που αναρτώνται είναι ενδεικτικές.
  • Κατά την επεξεργασία των Καλών Πρακτικών (γλωσσική επιμέλεια, μορφοποίηση κ.λπ.) προκειμένου να έχουν μια ενιαία μορφή, έχουν αφαιρεθεί αναφορές σε ονόματα εκπαιδευτικών, διευθυντών και ΣΕΕ/ΣΕ, ενώ παραμένουν ονόματα εξωτερικών συνεργατών (που έχουν π.χ. συμβάλει σε επιμορφώσεις κ.λπ.). Έχουν επίσης αφαιρεθεί σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες όπως το YouTube ή άλλο υλικό που δημιουργεί θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει διαφημίσεις κ.λπ.
  • Η διαδικασία της ανάδειξης Καλών Πρακτικών αποτελεί διαρκές έργο της Μονάδας Ποιότητας και Αξιολόγησης και ο ιστότοπος θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *