Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση – workshop με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές στην Εκπαίδευση παιδιών Ρομά» για τις περιοχές της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Athens Lifelong Learning Institute, η ΜΚΟ Αντίρροπον και οι Νέοι Ορίζοντες των Ελλήνων Ρομά υλοποιούν το έργο «Inclusive Schools For Roma» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Rights, Equality and Citizenship” (Grant Agreement, number: 881953 — Inclusive Schools REC- AG-2019 / REC-RDIS-DISC-AG-2019). Η διάρκεια του έργου είναι δύο έτη (01-06-2020 έως 31-05-2022).

Το έργο «Inclusive Schools For Roma» στοχεύει στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής ενταξιακής στρατηγικής για την επιτυχή ένταξη των Ρομά μαθητών/τριών στο σχολείο. Πρόκειται για μια παρέμβαση, η οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά για ένα ολόκληρο σχολικό έτος σε είκοσι (20) επιλεγμένα σχολεία στην ελληνική επικράτεια και θα εμπλέκει περίπου 200 εκπαιδευτικούς και 50 διαμεσολαβητές (mediators). Περιλαμβάνει την ανάπτυξη οδηγών επιμόρφωσης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και υποστηρικτικού υλικού, στο οποίο θα επιμορφωθούν οι Διαμεσολαβητές και τα συμμετέχοντα στην πιλοτική εφαρμογή σχολεία.

Στο πλαίσιο της διάδοσης του έργου υλοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις-workshops: α) στην Κρήτη, β) στα Ιωάννινα, γ) στην Πάτρα, δ) στη Θεσσαλονίκη και ε) στην Αθήνα.

Η ενημέρωση αυτή αποτελεί το εφαλτήριο για να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος με την τοπική κοινότητα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών αυτών και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικοί φορείς για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας.

Την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 10.00-12.30 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-WORKSHOP με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές στην Εκπαίδευση παιδιών Ρομά» για τις περιοχές της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας.

Η δράση απευθύνεται σε στελέχη εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, σε μέλη της τοπικής επιστημονικής κοινότητας, σε διαμεσολαβητές και σε εκπροσώπους συλλογικών οργάνων της τοπικής κοινωνίας.

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί μέχρι την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση romaeuropeanproject@iep.edu.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δείτε το ενδεικτικό πρόγραμμα ΕΔΩ. Το οριστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Σχετικά αρχεία

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *