Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Δελτίο Τύπου σχετικά με ανακοινώσεις της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για τα νέα Προγράμματα Σπουδών της Χημείας

Με αφορμή πρόσφατες ανακοινώσεις της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, σχετικά με τα νέα Προγράμματα Σπουδών της Χημείας, διευκρινίζουμε τα εξής:


Τα νέα Προγράμματα Σπουδών της Χημείας συνοδεύονται από υποστηρικτικό υλικό και οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό που εξειδικεύει παιδαγωγικά και διδακτικά την υλοποίησή τους, βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Για την εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών της Χημείας και του υποστηρικτικού υλικού που τα συνοδεύει συνεργάστηκαν για περισσότερο από ένα έτος, με διαρκή ανατροφοδότηση από το ΙΕΠ, 12 εξειδικευμένοι επιστήμονες. Την επιστημονική εποπτεία της εκπόνησης είχαν 2 Καθηγητές του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εγνωσμένου κύρους διδακτικό και ερευνητικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο της Χημείας και στη Διδακτική της. Οι υπόλοιποι 10 επιστήμονες είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτορικές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Χημεία ή/και στη Διδακτική της. Οι διαδικασίες επιλογής τους έγιναν κατόπιν ανοιχτής προσκλήσεως στην οποία μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με τα ανάλογα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά προσόντα. Οι σχετικές αποφάσεις είναι αναρτημένες στη Διαύγεια.


Η αποτίμηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, πριν την καθολική τους εφαρμογή στο σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας, έχει προβλεφθεί από το ΙΕΠ. Συγκεκριμένα, μέσα από τη διαδικασία της δίχρονης Πιλοτικής Εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε όλα τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία της χώρας, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία αξιολογούν, μετά τη σχετική επιμόρφωσή τους, τον μετασχηματισμό των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε διδακτική πράξη. Επιπρόσθετα, σε σύμπραξη με το Εργαστήριο Πολιτικών Εκπαίδευσης, Ηλεκτρονικής Μάθησης, Διάχυσης Γνώσης και Καινοτομίας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οργανώνεται και υλοποιείται, κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, περαιτέρω αξιολογική έρευνα όλων των νέων Προγραμμάτων Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων Σπουδών της Χημείας.


Με βάση τα παραπάνω, η εκπόνηση και η πιλοτική εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών Χημείας έχουν τεκμηριωμένη επιστημονική και διδακτική βάση. Αναλόγως, το ΙΕΠ, ως εκ του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, εξετάζει και συνεκτιμά παρατηρήσεις και αιτήματα που κατατίθενται από την εκπαιδευτική κοινότητα και τις επιστημονικές ενώσεις.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *