Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα την εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη

Το επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα την εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη, συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το δίκτυο GENE (Global Education Network Europe).

Πρόκειται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: 1η ενημερωτική φάση στις 20/12/2021διάρκειας μία ώρας (18:00-19:00), 2η φάση Φεβρουάριος 2022 και 3η φάση Μάιος 2022.


Υποβολή αίτησης εδώ, (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 15/12/2021 και ώρα 11η πρωινή).

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *