Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Οδηγοί υποστήριξης της αξιολόγησης. Οδηγοί με ενδεικτικά ερωτήματα αποτίμησης των αξόνων του εκπαιδευτικού έργου

Στο πλαίσιο υποστήριξης της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί δύο νέοι Οδηγοί (ένας για το νηπιαγωγείο και ένας για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο) με ενδεικτικά ερωτήματα αποτίμησης των αξόνων του εκπαιδευτικού έργου. Επισημαίνεται πως τα ερωτήματα είναι ενδεικτικά. Περισσότερα στο https://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *