Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ημερίδα για τη Φιλοζωία στα Σχολεία – Καλές Πρακτικές την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: για τη “Φιλοζωία στα Σχολεία – Καλές Πρακτικές” την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρες 09:30 – 12:30, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Ημερίδα για τη Φιλοζωία στα Σχολεία – Καλές Πρακτικές

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9:30 – 9:45 Προσέλευση

9:45 – 9:50 Χαιρετισμός ΥΠΑΙΘΑ

9:50 – 9:55 Χαιρετισμός ΥΠΕΣ

9:55 – 10:00 Χαιρετισμός ΙΕΠ

10:00 – 10:10 Παρουσίαση Ομάδας Φιλοζωίας του Ι.Ε.Π. για την προώθηση της Φιλοζωίας στα σχολεία

10:10 – 10:30 Παρουσίαση ΥΠΕΣ: Παρουσίαση ΓΓ & Νομοθεσία για φιλοζωία

10:30 – 12:00 Καλές πρακτικές

12:00 – 12:30 Συζήτηση – Ερωτήσεις

Σκοπός της εν λόγω Ημερίδας είναι η παρουσίαση και προβολή δράσεων που υλοποίησαν σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας 2024 ως Καλών Πρακτικών και η διάχυση αυτών σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://youtube.com/live/cfF4xt9c-CQ?feature=share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *