ΙΚΥ: Πρόγραμμα χορήγησης 7 υποτροφιών σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας

Απόφαση για την χορήγηση7 υποτροφιών σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας εκδόθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

Απαιτείται να έχει ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικώς υποψηφιότητα στην ειδική πλατφόρμα του
Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (EUI Doctoral Programme), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον παρακάτω υπερσύνδεσμο του ιστοχώρου του Ε.Π.Ι.Φ. :
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx
Αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικώς, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα
(πλην των συστατικών επιστολών), είναι υποχρεωτικό να αποσταλούν στο ΙΚΥ (στο e-mail:
gmama@iky.gr) έως 26-02-2021 το αργότερο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *