ΙΚΥ: Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ηλεκτρονικά και έως 20/12 η υποβολή αιτήσεων

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης ««Πρόγραμμα
οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες – ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του
Προγράμματος (Απόφαση 64833/Z1/24-4-2018, ΦΕΚ 1625/B/10-5-2018) προκηρύσσει
3.685 προπτυχιακές υποτροφίες επιμελών φοιτητών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της
χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΥΠAΙΘ
(https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr) από 4/12/2019 έως τις 20
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.00.το αργότερο.

Οι υποψήφιοι, πριν προβούν στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καλούνται να
μελετήσουν προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» καθώς και τα
Παραρτήματα αυτής. Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (όροι,
προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ – Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία)
στα τηλέφωνα 210-3726358 και 210-3726360 καθώς και στο e-mail:
infoteam@iky.gr.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση (κωδικοί, σύνδεση,
αποθήκευση αίτησης, online υποβολή κλπ) παρέχεται μέσω του e-mail:
ikywebsupport@iky.gr.

2018-2019, εκδόθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονική υποβολή): 20/12/2019, ώρα: 15:00

Ο αριθμός των υποτροφιών εκτιμάται σε 3.771 και αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *