ΙΖ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα: «Ο πολιτισμός του μικρασιατικού ελληνισμού» για μαθητές/τριες Γυμνασίων σχολικού έτους 2018-2019.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου, προκηρύσσει τον ΙΖ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα:
«Ο πολιτισμός του μικρασιατικού ελληνισμού»

  για μαθητές/τριες Γυμνασίων σχολικού έτους 2018-2019.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλης
της χώρας και των ελληνικών σχολείων της ομογένειας, οι οποίοι, με αφορμή την επέτειο των 100 ετών
από την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη (1919), καλούνται να αναφερθούν στην πολιτιστική και
εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ως παράγοντα διαμόρφωσης της εθνικής
τους ταυτότητας κατά τον 19ο αιώνα έως τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Στην αξιολόγηση των γραπτών και του φετινού διαγωνισμού θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ανάδειξη της κριτικής σκέψης και στη συνθετική ικανότητα των μαθητών/τριών. Τα κείμενα των
δοκιμίων, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις, θα είναι ατομικές εργασίες και θα
γραφούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Θα κατατεθούν είτε σε χειρόγραφη μορφή είτε γραμμένα στον
υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα (η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να μην
αξιολογήσει δυσανάγνωστα κείμενα, ενώ δε θα αξιολογούνται συλλογικές εργασίες). Τα δοκίμια πρέπει
να διακρίνονται για τη λεκτική τους αρτιότητα και ωριμότητα, την πρωτοτυπία των ιδεών και την
ικανότητα οργάνωσης της σκέψης. Για τη σύνταξη/συγγραφή τους οι μαθητές/τριες μπορούν να
ανατρέξουν για ενδεικτική βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: http://www.venizelos-
foundation.gr.
Τα γραπτά δοκίμια θα υποβληθούν στα σχολεία, τα οποία με τη σειρά τους θα διαβιβάσουν τα
δοκίμια των μαθητών/τριών στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου
να τα αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου 2019 στην Επιτροπή Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού του Ιδρύματος στη διεύθυνση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος» Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα 731 33 Χανιά.
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ορίζει την Επιτροπή
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπαιδευτικούς της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (φιλόλογους ή/και ιστορικούς με ειδίκευση στη νεότερη ελληνική
ιστορία).
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιηθούν αρχές Μαρτίου του 2019.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετκό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *