ΙΕΠ: Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του νέου μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ Λυκείου (Φάκελος μαθήματος)» – ΝΕΟ Ανακοινώσεις

Η Επιστημονική Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει Ενημερωτική/Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του νέου μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ Λυκείου (Φάκελος μαθήματος)».

Η εγγραφή στο Μητρώο του ΙΕΠ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22-10-2018, από τις 12:00 και μετά.

   Παρατείνεται η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής στην Ημερίδα μέχρι την Τρίτη 30-10-2018 και ώρα 11:00.  


Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει αίτηση στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για τη συμμετοχή τους στην Ημερίδα «Παρουσίαση του νέου μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ Λυκείου (Φάκελος μαθήματος)», γίνονται δεκτοί.

Περισσότερα εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *