ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων σε διαγωνισμό εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα: «Σχολικοί κήποι και παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)  καλεί σχολικές μονάδες (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε Διαγωνισμό Εκπαιδευτικού Σεναρίου με Θέμα:

«Σχολικοί Κήποι και Παρτέρια: Παραγωγή και Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων».

Ο διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή, Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου OSOS, και το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 9ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Αντικείμενο του έργου OSOS είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τους «Σχολικούς κήπους» και να ενισχυθούν ή και να δημιουργηθούν κοινότητες μάθησης και πρακτικής με αντικείμενο τους σχολικούς κήπους, αλλά και γενικότερα σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν 10 εκπαιδευτικοί (Α΄/θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης), οι οποίοι θα συμμετέχουν σε θερινό σχολείο το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου 2018 στο Ρέθυμνο.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων και των εκπαιδευτικών είναι η 27η Απριλίου 2018 και θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου:
https://goo.gl/g4XqJ0

ενώ η καταληκτική ημερομηνία για τη συγγραφή και υποβολή των εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς και των αντίστοιχων μαθητικών εργασιών/εφαρμογών είναι η 31η Μαΐου 2018.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *