ΙΕΠ: Επιλογή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον πίνακα σε μορφή word.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *