ΙΕΠ: Ενημέρωση σχετικά με τη λήψη των ηχητικών αρχείων του εκπαιδευτικού υλικού γαλλικής γλώσσας «micro-intervalle»

Με δελτίο τύπου το ΙΕΠ Ενημερώνει τους/τις εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας, οι οποίοι/ες χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό «micro-intervalle» για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στη Γ΄ Γυμνασίου, ότι για τη λήψη των ηχητικών αρχείων θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Ενεργοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=8114

βρίσκεστε στη σελίδα των εκδόσεων ellipses. Στην κεντρική στήλη και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, ακριβώς κάτω από το εικονίδιο του βιβλίου «le FLE au quotidien», θα δείτε αριστερά τρεις επιλογές.

Επιλέγετε  –> Fichiers audios à télécharger

Ανοίγετε τον φάκελο που εμφανίζεται. Ο φάκελος που ανοίξατε περιέχει 100 ακουστικές δραστηριότητες ελεύθερης πρόσβασης. Οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό υλικό «micro-intervalle» είναι οι ακόλουθες:

UNITÉ 1:               Activité 1:           040, 096, 097, 098

                            Activité 2:           025

UNITÉ 3 :              Activité 1:           013, 014, 015, 032

                            Activité 2:           079

[Το Δελτίο Τύπου]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *