ΙΕΠ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας

Το ΙΕΠ προτίθεται να καλύψει:

  1. τη θέση του/της προϊσταμένου/ης της Υποδιεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ,
  2. τη θέση του/της προϊσταμένου/ης της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ,
  3. τη θέση του/της προϊσταμένου/ης του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ,
  4. τη θέση του/της προϊσταμένου/ης του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του ΙΕΠ.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και μέλη του προσωπικού που ανήκουν στο ΙΕΠ, έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 3818/2-4-2018, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Η θητεία για αυτόν/ή που θα επιλεγεί και θα καταλάβει μία από τις εν λόγω θέσεις ευθύνης είναι τετραετής και προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να κάνετε αίτηση πατήστε εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *