ΙΕΚ: Πρόσκληση από ΓΣΕΒΕΕ και ΚΑΕΛΕ για συγγραφείς και επιστημονικούς υπεύθυνους για την συγγραφή οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281» έχουν ήδη αναρτηθεί οι παρακάτω προσκλήσεις των κοινωνικών εταίρων.

Πρόσκληση για συγγραφείς από την  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εδώ:

Πρόσκληση για επιστημονικούς υπευθύνους από την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εδώ :  

Πρόσκληση για συγγραφείς από την ΚΑΕΛΕ: εδώ

Πρόσκληση για επιστημονικούς υπευθύνους από την  ΚΑΕΛΕ εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες των κοινωνικών εταίρων:

1)      https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/

2)      https://imegsevee.gr/Προσκλήσεις Διαγωνισμοί

3)      https://insete.gr/invitations-announcements/

4)      http://www.kaele.gr/category/pronouncements/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *