Θέση εργασίας στον ΑΚΤΟ: Διοικητικός υπάλληλος, με άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ

Ο ΑΚΤΟ αναζητά στέλεχος για το τμήμα Κατάρτισης και συγκεκριμένα για την μονάδα υποστήριξης των καταρτιζομένων επιδοτούμενων προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, στο Campus της Αθήνας (Ευελπίδων 11Α, Αθήνα – Κυψέλη, ΤΚ 11362). 

Η πρόσληψη αφορά σε θέση πλήρους απασχόλησης, τρίμηνης σύμβασης, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου κατά την λήξη της. Το ωράριο είναι απογευματινό, καθημερινές 14.00 – 22.00. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και να έχουν αποδεδειγμένη ευχέρεια στην χρήση Η/Υ (365, word – excel – teams κλπ). Εμπειρία σε πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 

Ο ΑΚΤΟ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, κατά προτίμηση στα ελληνικά και σε μορφή pdf, στο email alex@aktocollege.gr 

Πληροφορίες δίνονται μέσω του email training@aktocollege.gr  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *