Η Σύνθεση του Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

Με απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ κ. Γ. Αγγελόπουλου συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Α. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70), αποτελείται από:
1. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Αφράτη Γεώργιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
2. Καρατζόγλου-Ζαφειροπούλου Φιλαρέτη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Γαλανού Αικατερίνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
3. Λιόπα-Τσακαλίδη Αγλαΐα, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Καλαβρουζιώτη Ιωάννη, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
4. Πασσά Ευάγγελο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κολοβό Χρήστο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

5. Βασιλοπούλου Βικτωρία, Διευθύντρια του Δ.Σ. Αρχαίας Ολυμπίας, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Μαρκέτου Μαρία, Διευθύντρια του 2ου Δ.Σ. Πατρών
6. Αγραπίδη Αντώνιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κακαφώνη Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
7. Χριστόπουλο Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Μπαγιώργο Ανδρέα, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Β. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, αποτελείται από:
1. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Αφράτη Γεώργιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
2. Καρατζόγλου-Ζαφειροπούλου Φιλαρέτη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Γαλανού Αικατερίνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
3. Λιόπα-Τσακαλίδη Αγλαΐα, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Καλαβρουζιώτη Ιωάννη, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
4. Καζαντζή Χρήστο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Δημητρέλλο Βασίλειο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
5. Καβαλλάρη Ιωάννη, Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Αγρινίου, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μαρκέα – Μπάκα Χρυσούλα, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Πατρών
6. Σαρδέλη Αθανάσιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αδάμη Ευθύμιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
7. Ντάφλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Δημόπουλο Βασίλειο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Γ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ 86 και ΠΕ91), των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α., αποτελείται από:
1. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Αφράτη Γεώργιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
2. Καρατζόγλου-Ζαφειροπούλου Φιλαρέτη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Γαλανού Αικατερίνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
3. Λιόπα-Τσακαλίδη Αγλαΐα, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Καλαβρουζιώτη Ιωάννη, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
4. Πασσά Ευάγγελο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κολοβό Χρήστο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

5. Καζαντζή Χρήστο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Δημητρέλλο Βασίλειο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
6. Βασιλοπούλου Βικτωρία, Διευθύντρια του Δ.Σ. Αρχαίας Ολυμπίας, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Μαρκέτου Μαρία, Διευθύντρια του 2ου Δ.Σ. Πατρών
7. Καβαλλάρη Ιωάννη, Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Αγρινίου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Μαρκέα – Μπάκα Χρυσούλα, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Πατρών
8. Αγραπίδη Αντώνιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κακαφώνη Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
9. Χριστόπουλο Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Μπαγιώργο Ανδρέα, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
10. Σαρδέλη Αθανάσιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον, Αδάμη Ευθύμιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
11. Ντάφλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Δημόπουλο Βασίλειο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Δ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των
Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., αποτελείται από:
1. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Αφράτη Γεώργιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
2. Καρατζόγλου-Ζαφειροπούλου Φιλαρέτη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Γαλανού Αικατερίνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
3. Λιόπα-Τσακαλίδη Αγλαΐα, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Καλαβρουζιώτη Ιωάννη, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
4. Πασσά Ευάγγελο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κολοβό Χρήστο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
5. Καζαντζή Χρήστο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Δημητρέλλο Βασίλειο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
6. Βασιλοπούλου Βικτωρία, Διευθύντρια του Δ.Σ. Αρχαίας Ολυμπίας, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Μαρκέτου Μαρία, Διευθύντρια του 2ου Δ.Σ. Πατρών
7. Καβαλλάρη Ιωάννη, Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Αγρινίου, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μαρκέα – Μπάκα Χρυσούλα, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Πατρών
8. Αγραπίδη Αντώνιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κακαφώνη Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
9. Χριστόπουλο Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Μπαγιώργο Ανδρέα, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
10. Σαρδέλη Αθανάσιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον, Αδάμη Ευθύμιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
11. Ντάφλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Δημόπουλο Βασίλειο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
12. Ανδριοπούλου Θεοδώρα, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με αναπληρώτριά της την Γεωργίου Ιωάννα, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.
13. Φλογερά Χρήστο, αιρετό εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με αναπληρώτριά του την Παπανικολάου Αγγελική, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την Καυκά Θεοφανία, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με αναπληρωτή της τον Αρχοντάκη Αντώνιο, Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη η θητεία των οποίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *