Η Επιστημονική Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM. Παρουσίαση

Σκοπός

Ο βασικός σκοπός της  Ένωσης  είναι η διάδοση της επιστημολογίας, της μεθοδολογίας και της διδακτικής αναπλαισίωσης  του S.T.E.M και η διατύπωση έγκυρων προτάσεων σχετικά με την υλοποίηση διδακτικών μοντέλων S.T.E.M  σε επίπεδο επιμορφώσεων, σεμιναρίων και προτάσεων για διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται ή μπορούν να ενταχθούν στην επιστημολογία του STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με βασική αρχή την επιστημονική εγκυρότητα των προτάσεων και την αξιοπιστία τους.

Σκοποί της «Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM. (Ε3STEM)»  είναι :

i.    Η ανάπτυξη της επιστημολογίας του STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
ii.    Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας εφαρμογής του STEM
iii.    Η ανάπτυξη υπολογιστικών και τεχνολογικών εργαλείων, εκπαιδευτικών αντικειμένων και εφαρμογών σχετικών με το STEM και την τέχνη (Art) – STEAM
iv.    Η διεξαγωγή εκπαιδευτικής και επιστημονικής έρευνας σχετικής με την διδακτική αναπλαισίωση του STEM
v.    Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της μεθοδολογίας STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
vi.    Η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, επιστημονικά σωματεία, επιστημονικές ενώσεις, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για την ανάπτυξη κοινών δράσεων STEM
vii.    Η ανάπτυξη και έκδοση ηλεκτρονικού ή/και έντυπου υλικού
viii.    Η συμμετοχή  σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή προγράμματα (αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά κ.α.) και σε συνέδρια
ix.    Η διεξαγωγή και οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, θερινών σχολείων, σεμινάρια εκπαιδευτικών  κ.λπ.

Η Ένωση θα κινηθεί προς   την ανάπτυξη «πραγματικών» -επιστημονικά θεμελιωμένων εφαρμογών STEM  .

Η ιστοσελίδα της Ένωσης  είναι η e3stem.edu.gr  

Περισσότερες πληροφορίες για την Ένωση εδώ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *