Η Εκπαιδευτική Νομοθεσία για το σχολικό έτος 2018-2019 για τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ

Στην ηλεκτρονική Διεύθυνση  Εκπαιδευτική Νομοθεσία  διατίθεται η τρέχουσα εκπαιδευτική Νομοθεσία για τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ και για το σχολικό έτος 2018-2019 από τον φιλόλογο Αλέξανδρο  Αλεξανδρίδη. 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του ημερησίου γυμνασίου

Ωρολόγιο πρόγραμμα γυμνασίου_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου_(2018-2019)_ΦΕΚ

Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.

ΦΕΚ 120 τ.Β΄ 23.01.18-Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής Δ.Ε.

ΦΕΚ 211_11-11-16_Περί σχολικού και διδακτικού έτους και αξιολόγησης μαθητών γυμνασίου

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας_τμήματα

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

170603_Δ2_13.10.2016_ΥΣΕΦΕ

170610_Δ2_13.10.2016_ΣΕΠΕΗΥ

Υποχρεωτικό ωράριο Καθηγητών, Διευθυντών, Υποδιευθυντών κτλ.

Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-18

ΦΕΚ 681.2017_Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 129287-2011-ΦΕΚ 4227-2016

Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών


Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του ημερησίου γενικού λυκείου

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης_N_4186_2013_ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου_(2018-2019)_ΦΕΚ

Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.

ΦΕΚ 120 τ.Β΄ 23.01.18-Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής Δ.Ε.

Π.Δ.46.2016 ΦΕΚ 74.22-4-16 Αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ

Τροποποίηση του Π.Δ. 46.2016 (αξιολόγηση των μαθητών-μαθητριών του Γενικού Λυκείου)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ _νομος 4521.2018

170603_Δ2_13.10.2016_ΥΣΕΦΕ

170610_Δ2_13.10.2016_ΣΕΠΕΗΥ 

Υποχρεωτικό ωράριο Καθηγητών, Διευθυντών, Υποδιευθυντών κτλ.

ΦΕΚ 681.2017_Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 129287-2011-ΦΕΚ 4227-2016

Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών


Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *