Ημερίδα: Σχεδιασμός και αξιολόγηση της εκπαίδευσης ενηλίκων

ΗΜΕΡΙΔΑ

Σχεδιασμός και αξιολόγηση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ευρωπαϊκή διάσταση στην κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων

Συνεδριακό κέντρο ΕΕΔΕ Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, Αθήνα

Πέμπτη 27/9/2018

Η ημερίδα προσπαθεί να προσεγγίσει το θέμα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων, μέσα από το Ευρωπαϊκό έργο DEMAL – Design and Evaluation of Adult Learning. Το έργο εστίασε σε δύο βασικές ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων, το σχεδιασμό και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων. Οι δύο αυτές ικανότητες τείνουν να προσελκύουν λιγότερη προσοχή από την «πραγματική διδασκαλία». Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων είναι εξίσου σημαντικές για την ποιότητα και την επιτυχία αυτών των δραστηριοτήτων. Στην ημερίδα θα συζητηθεί το θέμα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων, με έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση και στην προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκών δράσεων κατάρτισης. Θα παρουσιαστούν νέες ευρωπαϊκές προσεγγίσεις και εργαλεία για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια στα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα νέα εργαλεία. Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη δομών της Δια Βίου Μάθησης, επαγγελματίες και ερευνητές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική ανακοίνωση  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *