Ε.Κ.Π.Α.-Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και υλοποιεί για 2η φορά το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR».  

Αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες (δομή προγράμματος, δίδακτρα, κ.α.) δείτε τον Οδηγό Σπουδών:

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα, γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR). 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα αλλά και ιδιώτες επαγγελματίες της Ελλάδας και της Κύπρου.  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:  

•         Στελέχη ή ιδιώτες που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers – DPOs)

•         Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

•         Στελέχη τμημάτων Διοίκησης, HR, Marketing, IT

•         Δικηγόρους, στελέχη Νομικών Εταιρειών

•         Συμβούλους Επιχειρήσεων

•         Στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα που έχουν την ευθύνη τμημάτων που διαχειρίζονται      προσωπικά δεδομένα

•         Πτυχιούχους Νομικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολών Δημόσιας Διοίκησης

•         Φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση στον GDPR

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι εννέα (9) εβδομάδες.

Ξεκινά τη Δευτέρα, 17η Φεβρουαρίου 2020 και ολοκληρώνεται την Κυριακή, 26η Απριλίου 2020.

Με την ολοκλήρωσή του, χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, στη διεύθυνση:

Οδηγός Σπουδών

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *