Ε.Ε.Χ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση των επιτροπών για τη διεξαγωγή του 33ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση των επιτροπών για τη διεξαγωγή του 33ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2019 ανήρτησε στην ιστοσελίδα της η Ένωση Ελλήνων χημικών.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης . . .

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ διοργανώνει τον 33ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (ΠΜΔΧ) ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019.

Προσκαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν:

Α. την Επιστημονική Επιτροπή (επιτροπή θεμάτων), να αποστείλουν τα στοιχεία τους (σύντομο βιογραφικό & πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) και τα θέματα που προτείνουν για τον ΠΜΔΧ (10 ερωτήσεις ΠΕ και 1 άσκηση για κάθε τάξη τουλάχιστον), σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail στο info@eex.gr, μέχρι τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, με την ένδειξη «θέματα ΠΜΔΧ». Τα προτεινόμενα θέματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τις λύσεις τους και να αναφέρονται στη διδακτέα ύλη της Α΄ Λυκείου ή της Β΄ Λυκείου ή της Γ΄ Λυκείου ή και σε ύλη η οποία δεν είναι διδακτέα, αλλά στην εκφώνηση δίνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες.

Για την εξεταστέα ύλη μπορείτε να ενημερωθείτε:

https://www.eex.gr/news/anakoinwseis/content/4-anakoinoseis

Σε ότι αφορά στα θέματα:

Α.         0.50 x 1023  Β.         2.00 x 1023   Γ.            3.01 x 1023  Δ.         6.02 x 1023 

 

 • Η ατομική μονάδα μάζας (1 amu) ισούται με τη μάζα:
Α.    του 1/12 του ατόμου 12C Β.       του ατόμου του 12C                                                                                    Γ.                                                                                 Δ.
Γ.    των 12 ατόμων του 12C Δ.     του 1 ατόμου 1Η

 

 • Οι ασκήσεις θα πρέπει να έχουν όλα τα ερωτήματα σε μορφή πολλαπλής επιλογής και να συνοδεύονται από πλήρεις λύσεις με προτεινόμενη βαθμολόγηση.
 • Δίνονται: Οι ατομικοί αριθμοί: Ca = 20, 1Η = 1, 8Ο = 8 και η διαλυτότητα του υδροξειδίου του ασβεστίου στη θερμοκρασία θ2 = 0 °C  ίση με 0.19 g ανά 100 g  νερού.
 • 1. Το υδροξείδιο του ασβεστίου είναι:
Α. ιοντική ένωση Β. πολωμένη ομοιοπολική ένωση Γ. μη πολική ομοιοπολική ένωση Δ.    ημιπολική ένωση
 • 2. Το υδροξείδιο του ασβεστίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι:
Α.  στερεό Β.  υγρό Γ.  αέριο Δ.    διάλυμα
 • 3. Κορεσμένο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου σε θερμοκρασία: θ1 = 20 °C περιέχει σε 200 g νερού 0,34 g υδροξειδίου του ασβεστίου. Η διαλυτότητα του σε θ1 ανά 100 g H2Ο είναι ίση με:
Α.  0.19 g Β.  0.17 g Γ.  0.34 g Δ.    0.38 g
 • 4. Η %w/w περιεκτικότητα αυτού του διαλύματος είναι ίση με:
Α.  ίση με 0.17 Β.  λίγο μικρότερη από 0,17 Γ.  ίση με 0.34 g Δ.    λίγο μικρότερη από 0,34

 

 • 5. Το διάλυμα αυτό ψύχεται σε θερμοκρασία: θ2 = 0° C. Το διάλυμα που προκύπτει είναι:
Α.  κορεσμένο Β.  ακόρεστο Γ.  κορεσμένο, αλλά έχει πέσει ίζημα Δ.    κορεσμένο, αλλά έχει εκλυθεί αέριο

 

 • Γραμματοσειρά Calibri 11
 • Το σύνολο των θεμάτων που θα αποσταλούν και θα είναι επιστημονικά ορθά θα αναρτηθούν μετά το πέρας του ΠΜΔΧ στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ, ως τράπεζα θεμάτων για εξάσκηση, μαζί με τα ονόματα των συναδέλφων οι οποίοι θα τα έχουν αποστείλει.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα κάνει τον έλεγχο, την ταξινόμηση και την τελική επιλογή των θεμάτων στα γραφεία της ΕΕΧ (βάσει του κανονισμού), θα απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο της ΕΕ που είναι ο Πρόεδρος του ΤΠΧΕ, εφόσον έχει εκλεγεί , τον/την Αντιπρόεδρο και μέλος της Δ.Ε. και έξι μέλη.
 • Τα έξι μέλη θα επιλεγούν μεταξύ των συναδέλφων που θα έχουν αποστείλει (μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2017,) θέματα και βιογραφικά, όπως προβλέπεται στη σελίδα 4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΜΔΧ https://www.eex.gr/news/anakoinwseis/1663-epikairopoiimenos-kanonismos-dieksagogis-pmdx, από την ΔΕ της ΕΕΧ κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του ΤΠΧΕ στην οποία λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός, η πρωτοτυπία και η καταλληλότητα των προτεινόμενων θεμάτων.

 

Β.  την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, να αποστείλουν τα στοιχεία τους (σύντομο βιογραφικό & πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) με e-mail στο info@eex.gr, μέχρι τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019.

Τα καθήκοντα των μελών της οργανωτικής επιτροπής, είναι:

 •  Η εξασφάλιση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας των εξεταστικών κέντρων και των επιτηρητών,
 •  Η δοκιμαστική αποστολή θεμάτων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τον ΠΜΔΧ
 •  Η αποστολή των θεμάτων καθώς και των οδηγιών, στα εξεταστικά κέντρα την ημέρα του διαγωνισμού,
 •  Η ταξινόμηση και αρίθμηση των γραπτών κατά την επιστροφή τους στην ΕΕΧ,
 •  Η συμμετοχή και η εποπτεία για την ασφαλή και έγκαιρη διόρθωση των γραπτών.
 •  Η εξαγωγή και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 •  Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η συγγραφή σχετικού άρθρου για την ιστοσελίδα της ΕΕΧ και τα Χημικά Χρονικά.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

 • Οι επιτροπές λειτουργούν σε εθελοντική βάση και δεν προβλέπεται κάποιου είδους αμοιβή, εκτός αν υπάρξει ρητή απόφαση της ΔΕ της ΕΕΧ, σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Συνόδου της 10ης ΣΤΑ στις 10-12-16 (σελίδα 6 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΜΔΧ).
 • Βεβαίωση συμμετοχής στη διόρθωση του ΠΜΔΧ θα δοθεί σε όσους ολοκληρώσουν τον έλεγχο τουλάχιστον για το 3-5% των τετραδίων εξέτασης, και συμμετάσχουν στην έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Συνόδου της 10ης ΣΤΑ στις 10-12-16 ( στη σελίδα 6 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΜΔΧ)
 • Ο 2ος μέντορας ο οποίος θα συνοδεύσει την Ελληνική Αποστολή στην Ολυμπιάδα Χημείας στην Ταϊλάνδη, επιλέγεται μεταξύ των μελών της Επιστημονικής ή Οργανωτικής Επιτροπής με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι προδιαγραφές που ορίζονται από τον κανονισμό του ΠΜΔΧ.
                                          Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΛΕΝΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΜΠΗ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *