Ε.Ε.Χ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση των επιτροπών για τη διεξαγωγή του 34ου Π.Μ.Δ.Χ. 2020

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ διοργανώνει τον 34ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (ΠΜΔΧ) ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020.

Προσκαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν: Α. την Επιστημονική Επιτροπή (επιτροπή θεμάτων), να αποστείλουν τα στοιχεία τους (σύντομο βιογραφικό & πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) και τα θέματα που προτείνουν για τον ΠΜΔΧ (10 ερωτήσεις ΠΕ και 1 άσκηση για κάθε τάξη τουλάχιστον), σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail στο info@eex.gr, μέχρι την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, με την ένδειξη «θέματα ΠΜΔΧ».

Τα προτεινόμενα θέματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τις λύσεις τους και να αναφέρονται στη διδακτέα ύλη της Α΄ Λυκείου ή της Β΄ Λυκείου ή της Γ΄ Λυκείου ή και σε ύλη η οποία δεν είναι διδακτέα, αλλά στην εκφώνηση δίνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες.

Β. την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, να αποστείλουν τα στοιχεία τους (σύντομο βιογραφικό & πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) με e-mail στο info@eex.gr, μέχρι την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2019. Τα καθήκοντα των μελών της οργανωτικής επιτροπής, είναι:

• Η εξασφάλιση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας των εξεταστικών κέντρων και των επιτηρητών,

• Η δοκιμαστική αποστολή θεμάτων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τον ΠΜΔΧ

• Η αποστολή των θεμάτων καθώς και των οδηγιών, στα εξεταστικά κέντρα την ημέρα του διαγωνισμού,

• Η ταξινόμηση και αρίθμηση των γραπτών κατά την επιστροφή τους στην ΕΕΧ,

• Η συμμετοχή και η εποπτεία για την ασφαλή και έγκαιρη διόρθωση των γραπτών.

• Η εξαγωγή και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

• Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η συγγραφή σχετικού άρθρου για την ιστοσελίδα της ΕΕΧ και τα Χημικά Χρονικά.

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική πρόσκληση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *