Ε.Ε.Φ: 8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου. Α΄φάση την 5η Μαρτίου

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει:

 τον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού. Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων όλων των Δημοτικών της χώρας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί για το επόμενο σχολικό έτος για τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης σε δύο φάσεις:

Α΄ φάση : Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 (10:00-11:30) στα δημοτικά σχολεία –που θα δηλώσουν συμμετοχή– σε όλη την χώρα

Β΄ φάση : (μόνο για τους 2 πρώτους μαθητές κάθε τμήματος –μετά την αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους– από κάθε σχολείο) το Σάββατο 2 Μαΐου 2020 (10:00-11:30) σε εξεταστικά κέντρα μεγάλων πόλεων της χώρας, που θα ανακοινωθούν εγκαίρως από τους διοργανωτές. Την οργανωτική ευθύνη για την διεξαγωγή της α΄φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων τάξεων του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους ενώ την οργανωτική ευθύνη για την διεξαγωγή της β΄φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν οι τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων που θα συγκροτήσουν τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Ε.Φ. σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Την επιστημονική και εκπαιδευτική ευθύνη του Διαγωνισμού θα έχει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α΄ φάση διαγωνισμού.

Η αποστολή των θεμάτων της α΄ φάσης του διαγωνισμού στα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επομένως τα σχολεία αυτά πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2020 στην σχετική φόρμα που θα βρουν στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr τα εξής στοιχεία:

 • 1) Δ/νση Π.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο
 • 2) Επωνυμία Σχολείου
 • 3) Τηλέφωνο Σχολείου
 • 4) E-mail
 • 5) Ονοματεπώνυμο Διευθυντή
 • 6) Ταχυδρομική Διεύθυνση Σχολείου
 • 7) Αριθμό τμημάτων της Ε΄ και Στ΄ τάξης
 • 8) Αριθμό μαθητών κάθε τμήματος της Ε΄και Στ΄ τάξης που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό Οι συμπληρωμένες φόρμες θα αποστέλλονται στην διεύθυνση e-mail: eef.pan.diag@gmail.com

Για επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί δοκιμαστικό μήνυμα στα σχολεία, μέχρι την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2020.

Β΄ φάση διαγωνισμού

Στη β΄ φάση του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι 2 πρώτοι μαθητές κάθε τμήματος της Ε΄ και Στ΄ τάξης κάθε σχολείου που συμμετείχε στην α΄ φάση, μετά από την αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους, οι οποίοι πρέπει να αποστείλουν τα ονόματα των μαθητώνπου θα προκριθούν στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα (τηλ: 2103635701).

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εξεταστικών κέντρων, σχετικά με τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στην β΄ φάση του διαγωνισμού, τα σχολεία πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 10 Απριλίου 2020 στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr τα εξής στοιχεία:

 • 1) Δ/νση Π.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο
 • 2) Επωνυμία Σχολείου
 • 3) Ονοματεπώνυμα μαθητών (2 μαθητές ανά τμήμα κάθε τάξης)
 • 4) Πατρώνυμα Μαθητών
 • 5) Μητρώνυμα Μαθητών
 • 6) Τάξη / τμήμα Μαθητών

Μετά την συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, θα ανακοινωθούν στον ίδιο δικτυακό τόπο τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές.

Οι συμπληρωμένες φόρμες θα αποστέλλονται στην διεύθυνση e-mail: eef.pan.diag@gmail.com

Γενικές οδηγίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα, τηλ:2103635701, 2103610690, e-mail: eef.pan.diag@gmail.com

Πληροφορίες και παλαιά θέματα (με τις λύσεις τους) των πέντε πρώτων Διαγωνισμών Φυσικών Δημοτικού υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών: http://www.eef.gr

Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής 2020 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Ξενοφώντα Μουσά και του Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Σκορδούλη.

Οι πρωτεύοντες μαθητές κάθε τάξης κατά την β΄ φάση θα βραβευθούν. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στον ανωτέρω διαγωνισμό είναι προαιρετική και προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση των γονεών και κηδεμόνων. Επίσης η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, καθώς επίσης και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα είναι εθελοντική και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας να ενημερώσουν άμεσα τα σχολείαΑ΄ Φάση: Πέμπτη 5/3/2020 10:00-11:30
Β΄ Φάση: Σάββατο 2/5/2020 10:00-11:30

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.
ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Κατεβάστε εδώ)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κατεβάστε εδώ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *