Ε.Ε.Φ.: Τοποθέτηση για το Β2 θέμα της Φυσικής

Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ένωσης το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. τοποθετείται σχετικά με το  Β2 θέμα της Φυσικής Προσανατολισμού.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση  η διατύπωση δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας. Ένα μεταβλητό φυσικό μέγεθος δεν αλλάζει σύμβολο.
Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης,
 Ως Ένωση Ελλήνων Φυσικών, αντιλαμβανόμενοι την ένταση που έχει προκληθεί σχετικά με πιθανή ασάφεια στο σχήμα του Β2 θέματος της Φυσικής Προσανατολισμού, αναγνωρίζουμε την πίεση που αισθάνονται οι υποψήφιοι και την ενδεχομένως αντιπαιδαγωγική προσέγγιση να περιλαμβάνεται στις πιθανές απαντήσεις αυτή που προκύπτει από λανθασμένη επίλυση. Θεωρούμε, όμως, ότι η διατύπωση δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας. Ένα μεταβλητό φυσικό μέγεθος δεν αλλάζει σύμβολο. Εφιστούμε την προσοχή στην ΚΕΕ, ώστε να δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία και προσοχή στην διατύπωση των θεμάτων, καθώς και στον όγκο που αυτά καταλαμβάνουν. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως σωστή μία επιστημονικά λανθασμένη μέθοδος επίλυσης και ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα ακύρωσης και ανακατανομής μορίων στο επίμαχο ερώτημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΦ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *