Ε.Ε.Φ.: Μειωμένα δίδακτρα για τα μέλη της για σπουδές στα Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας. Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει, μειωμένα δίδακτρα* ειδικά για τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για σπουδές στα Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά προγράμματα**.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Συνολικά Δίδακτρα Συνολικά Δίδακτρα για μέλη ΕΕΦ
Αγγλική Φιλολογία & Γλωσσολογία € 9,120 € 4,925
Δημόσια Διοίκηση € 9,120 € 4,925
Δημόσια Υγεία € 9,120 € 4,925
Ελληνικές Σπουδές € 9,120 € 4,925
Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική € 9,120 € 4,925
Επιστήμες της Αγωγής

§  Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση

§  Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

§  Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση

§  Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

€ 9,120 € 4,925
Μουσική Παιδαγωγική € 9,120 € 4,925
Συστήματα Πληροφορικής € 9,120 € 4,925

Η μείωση διδάκτρων θα έχει ισχύ για όλη τη διάρκεια σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, με έναρξη το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Ο/η ενδιαφερόμενος/η επικοινωνεί με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών καταθέτει τα εξής στοιχεία:
  • Πλήρες Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
  • Επιθυμητό Πρόγραμμα Σπουδών
  • Τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας
 2. Ένωση Ελλήνων Φυσικών μεταβιβάζει τα πιο πάνω στοιχεία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνοδευόμενα από βεβαίωση πως ο/η προτεινόμενος/η είναι μέλος της ΕΕΦ
 3. Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει τη συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής διαδικτυακά ΕΔΩ
 4. Ακολούθως λειτουργός από τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους φοιτητές για ολοκλήρωση της διαδικασίας

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών: 2 Οκτωβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες:

Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Γέωργα  Αναστασία – Ζωγοπούλου Δήμητρα 15:00 μμ – 19:00μμ

Τηλ. 2103635701

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δρ. Παρασκευή  Χατζηπαναγιώτου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy

Τηλ. 00357-22-713000

* Η πιο πάνω μείωση διδάκτρων προσφέρεται σε συμψηφισμό με λοιπές υποτροφίες, εκπτώσεις και μειώσεις διδάκτρων που ήδη χορηγούνται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς σε άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάζονται με χρηματικό ποσό ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

**Από τις υποτροφίες εξαιρείται το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *