Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.: Την Πέμπτη 23 Μαρτίου ο διαγωνισμός φυσικής Αριστοτέλης για μαθητές/τριες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού. Οδηγίες, θέματα προηγούμενων ετών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 για τους μαθητές της Ε’ και Στ΄τάξης σε μία φάση την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 (10:00-11:30) ενδοσχολικά στα δημοτικά σχολεία.

Όσον αφορά στα προς εξέταση θέματα του Διαγωνισμού για την Ε’ και Στ’ Δημοτικού αυτά αντιστοιχούν στην ύλη η οποία –κατά προσέγγιση– προβλέπεται έως την εβδομάδα του Διαγωνισμού στα σχολεία της χώρας με βάση τα Προγράμματα Σπουδών ή τροποποιητικές εγκυκλίους για τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των φυσικών δημοτικού.

Τα θέματα των προηγούμενων ετών για την Ε’ και Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, αντιπροσωπευτικά της φιλοσοφίας των θεμάτων του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα με τις απαντήσεις τους στον διαδικτυακό τόπο: http://micro-kosmos.uoa.gr (σε διασύνδεση με τους διαδικτυακούς τόπους των φορέων: http://aristotelis.phys.uoa.gr, www.physicsmentor.gr, www.εεφεε.gr). Η μελέτη τους μπορεί να αποτελέσει μια προπαρασκευαστική φάση των Διαγωνισμών, ώστε να δοθεί έναυσμα ενδιαφέροντος και τρόπος μελέτης και προετοιμασίας στους μαθητές.

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού «Αριστοτέλης» 2023 Φυσικών Ε’ και Στ’ Δημοτικού
Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα διαγωνιστούν οι μαθητές/τριες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Φυσικών «Αριστοτέλης» 2023 είναι οι παρακάτω:
Ε’ τάξη
ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (όλη η ενότητα)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (όλη η ενότητα)
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (όλη η ενότητα)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (όλη η ενότητα εκτός του ΦΕ: 2)
Στ’ τάξη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (όλη η ενότητα εκτός των ΦΕ: 4, 5, 6, 8, 10, 11)
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (όλη η ενότητα)
ΕΜΒΙΑ-ΑΒΙΑ (όλη η ενότητα)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ (όλη η ενότητα)
Συμπληρωματικά, ευκταίο είναι να μελετηθούν και τα σχετικά επεισόδια της Εκπαιδευτικής
Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας τα οποία είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της
εκπαιδευτικής τηλεόρασης:
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/videos/st-dimotikou-2
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-asfaleis

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *