Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.: Τα θέματα του διαγωνισμού Φυσικής Αριστοτέλης. Ενδεικτικές λύσεις. Κατανομή μονάδων

Λυκείου

Θέματα Α’ Λυκείου – (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)

Θέματα B’ Λυκείου – (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)

Θέματα Γ’ Λυκείου – (μετά την παραλαβή όλων των γραπτών)

Συνοδευτικό Θεμάτων/Οδηγίες Λυκείου

Γυμνασίου

Θέματα Α’ Γυμνασίου – (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)

Θέματα B’ Γυμνασίου – (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)

Θέματα Γ’ Γυμνασίου – (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)

Συνοδευτικό Θεμάτων/Οδηγίες Γυμνασίου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *