Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.: Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών “Αριστοτέλης” 2021 για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Α΄ φάση στις 11/3/2021, Β΄ Φάση στις 15/5/2021

Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών “Αριστοτέλης” 2021
για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και
την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ) διοργανώνουν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών
“Αριστοτέλης” 2021 για μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας.
Ο Διαγωνισμός αυτός γίνεται, για μια ακόμη χρονιά, για την ενίσχυση της γνώσης και της κατανόησης
της Φυσικής από τους μαθητές σε όλη τη χώρα, με απόλυτο σεβασμό στην επιστημονική και
ακαδημαϊκή δεοντολογία, στην αντικειμενικότητα, στην αξιοπιστία, στη συνέπεια και στον
εθελοντισμό, χωρίς αναφορές ή εκδηλώσεις με οικονομικές ή εμπορικές παραμέτρους.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 για τους μαθητές της Ε’ και
Στ΄ τάξης σε δύο φάσεις:
Α΄ φάση: Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 (10:00-11:30) στα δημοτικά σχολεία –που θα δηλώσουν
συμμετοχή– σε όλη τη χώρα
Β΄ φάση: (μόνο για τους 2 πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τμήματος κάθε τάξης –μετά την
αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους– από κάθε σχολείο) το Σάββατο 15
Μαΐου 2021 (10:00-11:30) σε εξεταστικά κέντρα μεγάλων πόλεων της χώρας, που θα
ανακοινωθούν εγκαίρως από τους διοργανωτές.
Όσον αφορά στα προς εξέταση θέματα του Διαγωνισμού για την Ε’ και Στ’ Δημοτικού και στις δύο
φάσεις, αυτά αντιστοιχούν στην ύλη η οποία –κατά προσέγγιση– προβλέπεται έως την εβδομάδα
του Διαγωνισμού στα σχολεία της χώρας με βάση τα Προγράμματα Σπουδών ή τροποποιητικές
εγκυκλίους για τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των φυσικών δημοτικού.
Την οργανωτική ευθύνη για τη διεξαγωγή της α’ φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν οι
εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων τάξεων του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τους διευθυντές και
τους οικείους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, ενώ την οργανωτική ευθύνη για τη διεξαγωγή
της β’ φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων με την υποστήριξη των
οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τον κεντρικό συντονισμό θα έχει η Δρ.
Ουρανία Γκικοπούλου, ενώ τον οργανωτικό συντονισμό για τη Β. Ελλάδα θα έχουν ο Ανέστης
Χατζηιωακειμίδης. Την επιστημονική και εκπαιδευτική ευθύνη του Διαγωνισμού θα έχουν οι:
Γεώργιος Τόμπρας (Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής) και Γεώργιος Θεοφ.
Καλκάνης (ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ).
Τα θέματα των προηγούμενων ετών για την Ε’ και Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου,
αντιπροσωπευτικά της φιλοσοφίας των θεμάτων του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα με τις
απαντήσεις τους στον διαδικτυακό τόπο: http://micro-kosmos.uoa.gr (σε διασύνδεση με τους
διαδικτυακούς τόπους των φορέων: http://aristotelis.phys.uoa.gr, www.physicsmentor.gr,
www.εεφεε.gr). Η μελέτη τους μπορεί να αποτελέσει μια προπαρασκευαστική φάση των
Διαγωνισμών, ώστε να δοθεί έναυσμα ενδιαφέροντος και τρόπος μελέτης και προετοιμασίας.

Α΄ φάση διαγωνισμού
Επειδή η αποστολή των θεμάτων της α’ φάσης του διαγωνισμού στα σχολεία που θα δηλώσουν
συμμετοχή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα σχολεία αυτά πρέπει να καταχωρίσουν
ηλεκτρονικά μέχρι την 01 Μαρτίου 2021 στον διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr => οι
Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής => Δηλώσεις Συμμετοχής 2021 (που είναι σε διασύνδεση
με τον http://aristotelis.phys.uoa.gr) τα εξής στοιχεία:
1) Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο
2) Επωνυμία Σχολείου
3) Τηλέφωνο Σχολείου
4) Αριθμό Fax
5) E-mail Σχολείου (και εναλλακτικό)
6) Ονοματεπώνυμο Διευθυντή
7) Ταχυδρομική Διεύθυνση Σχολείου
8) Αριθμό τμημάτων της Ε΄ και της Στ΄ τάξης
9) Αριθμό μαθητών κάθε τμήματος της Ε΄ και της Στ΄ τάξης που θα συμμετέχει στον
διαγωνισμό
Για επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί
δοκιμαστικό μήνυμα προς τα σχολεία, μέχρι την Τρίτη 09 Μαρτίου 2021.
Β΄ φάση διαγωνισμού
Στη β’ φάση του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι 2 πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τμήματος της
Ε’ και της Στ’ τάξης κάθε σχολείου που συμμετείχε στην α’ φάση, μετά από την αξιολόγηση των
γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους.
Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εξεταστικών κέντρων, τα ονόματα των μαθητών που θα
συμμετάσχουν στη β΄ φάση του διαγωνισμού θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά μέχρι
τις 16 Απριλίου 2021 στον διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr => οι Διαγωνισμοί και οι
Ολυμπιάδες Φυσικής => Δηλώσεις Συμμετοχής 2021 (που είναι σε διασύνδεση με τον
http://aristotelis.phys.uoa.gr) με τα εξής στοιχεία:
1) Δ/νση Π.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο
2) Επωνυμία Σχολείου
3) Τηλέφωνο Σχολείου
4) Αριθμό Fax Σχολείου
5) E-mail Σχολείου
6) Ονοματεπώνυμο Διευθυντή
7) Ταχυδρομική Διεύθυνση Σχολείου
8) Ονοματεπώνυμα μαθητών (2 μαθητές ανά τμήμα κάθε τάξης)
9) Πατρώνυμα Μαθητών
10) Μητρώνυμα Μαθητών
11) Τάξη / τμήμα Μαθητών
Μετά τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, θα ανακοινωθούν στον ίδιο διαδικτυακό τόπο
τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές. Αμέσως μετά τη λήξη του
διαγωνισμού, τα θέματα θα αναρτηθούν στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.
Για πληροφορίες οι οποίες αφορούν διαδικαστικά ή εκπαιδευτικά θέματα τα ερωτήματα πρέπει
να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση labste@gmail.com.

Στους ίδιους διαδικτυακούς τόπους ανακοινώνονται και τα ονόματα των πρωτευσάντων
μαθητών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των γραπτών τους.
Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων α’ και β’ φάσης καθώς και η αξιολόγηση των γραπτών της β’
φάσης θα γίνει από την επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών “Αριστοτέλης” 2021 υπό
την εποπτεία και ευθύνη των: Γεωργίου Τόμπρα (Καθηγητή ΕΚΠΑ, Προέδρου Τμήματος Φυσικής) και
Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη (ομ. Καθηγητή ΕΚΠΑ).
Οι πρωτεύσαντες κατά την β’ φάση μαθητές κάθε τάξης θα βραβευθούν, ενώ οι συμμετέχοντες
και των δύο φάσεων θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής και επαίνους.
Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα λάβουν Επαίνους Συμμετοχής και οι διακριθέντες μαθητές θα
λάβουν Βραβεία Αριστείας και Εύφημες Μνείες.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *