Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.: Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής 2023 – Θέματα και Λύσεις

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Φ.Ε.Ε. τα θέματα και οι λύσεις της Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής 2023.

Θεωρητικά Θέματα Γενικές Οδηγίες

Πειραματικά Θέματα Γενικές Οδηγίες

1ο Θεωρητικό Θέμα και Λύση

2ο Θεωρητικό Θέμα και Λύση

3ο Θεωρητικό Θέμα και Λύση

1ο Πειραματικό Θέμα και Λύση

2ο Πειραματικό Θέμα και Λύση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *