Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.: Αποτελέσματα E’ και Στ’ Δημοτικού του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2023

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας για την Φυσική στην Επιστήμη και την Εκπαίδευση τα αποτελέσματα E’ και Στ’ Δημοτικού του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2023.

Αποτελέσματα E’ και Στ’ Δημοτικού

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *