Ε.Α.Π.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 6 Προπτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες Ετήσιας Διάρκειας

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ. 412/11-02-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την 12η Μαρτίου 2019 και ώρα 15.00.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019 και ώρα 15.00.

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1.      Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες- ΦΥΕ (500 θέσεις)

2.      Πληροφορική- ΠΛΗ (1200 θέσεις)

3.      Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ (1500 θέσεις)

4.      Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΕΛΠ (800 θέσεις)

5.      Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό- ΕΠΟ (1200 θέσεις)

6.      Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός -ΙΣΠ (100 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1.  Master in Business Administration»-ΜΒΑ (450 θέσεις)

2.  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων -ΔΤΕ (390 θέσεις)

3.  Διοίκηση Μονάδων Υγείας –ΔΜΥ (430 θέσεις)

4.  Τραπεζική –ΤΡΑ (455 θέσεις)

5.   Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων -ΔΠΜ (450 θέσεις)

6.   Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας -ΔΙΠ (445 θέσεις)

7.   Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές -ΣΜΑ (100 θέσεις)

8.   Διαχείριση Τεχνικών Έργων -ΔΧΤ(420 θέσεις)

9.   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός -ΠΣΧ (260 θέσεις)

10.  Διαχείριση Αποβλήτων –ΔΙΑ (335 θέσεις)

11.  Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική – ΠΣΦ (100 θέσεις)

12.  Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας- ΚΠΠ (200 θέσεις)

13.  Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα- ΠΛΣ (220 θέσεις)

14.  Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών- ΚΦΕ (300 θέσεις)

15.  Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά -ΜΣΜ (120 θέσεις)

16.  Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού –ΣΔΥ (110 θέσεις)

17.  Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα -ΓΤΠ (90 θέσεις)

18.  Σχεδιασμός Φωτισμού-ΣΦΠ (60 θέσεις)

19.  Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος -ΑΣΠ (30 θέσεις)

20.  Επιστήμες της Αγωγής –ΕΚΠ (800 θέσεις)

21.  Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΕΚΕ (300 θέσεις)

22.  Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός –ΟΡΘ (180 θέσεις)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *