Ε.Α.Π.: Μετάθεση ημερομηνιών προγραμματισμένων εξετάσεων λόγω διεξαγωγής εθνικών εκλογών

Έπειτα από την επίσημη αναγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για διενέργεια Εθνικών Εκλογών στις 7 Ιουλίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εξετάσεις των Θ.Ε που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις ημερομηνίες 6 και 7 Ιουλίου, αλλά και εξετάσεις άλλων Θ.Ε που τυχόν επηρεάζονται από επικαλύψεις  με τις πιο πάνω Θ.Ε., θα μεταφερθούν σε νέες ημερομηνίες.

Θα σας παρακαλούσαμε να επισκέπτεσθε τους ΨΧΕ του ΕΑΠ (http://study.eap.grhttp://courses.eap.gr) έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας για να ενημερωθείτε σχετικά.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *