Εσωτερική Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων: Παράταση 20 ημερών για την πρώτη συνεδρίαση των Συλλόγων

Παράταση μέχρι και 19 Μαρτίου 2021, για την σύγκληση της ειδικής συνεδρίασης για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών, δόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την τροποιητική απόφαση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αρχική απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *