Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ: Έντυπο για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID-19 του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Έντυπο με θέμα: Προκλήσεις, ανάγκες και προοπτικές για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών και μαθητριών (Σχολ. Έτος 2021-2022) εκδόθηκε από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έντυπο.

Η επιστροφή στο σχολείο τη φετινή σχολική χρονιά αποτελεί για μια ακόμα φορά μια ιδιαίτερη συνθήκη για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικό προσωπικό, οικογένειες, μαθητές/τριες). Η νέα σχολική χρονιά ως διαδικασία σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα. Στην παρούσα περίοδο ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα διαστήματα τηλεκπαίδευσης που προηγήθηκαν και τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης κατά την επιστροφή στο σχολείο είναι πιθανό να δημιουργείται μια πρόσθετη εύλογη ανησυχία για τη μαθησιακή και ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών/τριών μας, τις πιθανές ψυχολογικές ανάγκες τους,
καθώς και τους τρόπους που μπορούμε να τους/τις υποστηρίξουμε. Σε αυτό το συγκείμενο προστίθενται και οι ανησυχίες των ίδιων των εκπαιδευτικών καθώς και οι δυσκολίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο (υγεία, κόπωση, πολλαπλοί ρόλοι, απώλειες κλπ).

Στο παρόν έντυπο παρουσιάζονται βασικές κατευθύνσεις για τη στήριξη των παιδιών καιεφήβων για την επιστροφή στο σχολείο σε περίοδο υγειονομικής κρίσης τη νέα σχολική χρονιά(2021-2022) (βλ. προηγούμενα έντυπα Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-27-17-58-58), λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα εμπειρία και βασικά ευρήματα ερευνών.

Συγκεκριμένα οι έρευνες υλοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αφορούσαν στη διερεύνηση διαστάσεων μαθησιακής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης (σε δύο χρονικές φάσεις) σύμφωνα με τις αντιλήψεις όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, γονέων/κηδεμόνων και μαθητών/τριών).

Ακολούθησε έρευνα που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με διαστάσεις ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής προσαρμογής και ανάγκες των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *