Επιστολή των Επιστημονικών Ενώσεων Φυσικών Επιστημών για τις αναθέσεις μαθημάτων 2018-2019

Με κοινή επιστολή με ημερομηνία 8/6/2019 προς τον Υπουργό παιδείας 5 Επιστημονικές Ενώσεις Φυσικών επιστημών αναφέρονται συνοπτικά στα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις αναθέσεις όπως αυτές περιγράφονται στην ΥΑ 76099/Δ2/11-05-2018.

Παρόλο, αναφέρεται στην επιστολή,  που οι συνεχείς “ρυθμίσεις” των αναθέσεων επιδιώκουν τη βέλτιστη διαχείριση του εκπαιδευτικού δυναμικού, τελικά δεν επιτυγχάνεται η επίλυση του προβλήματος, αλλά αντίθετα υπάρχει ο κίνδυνος να διαμορφωθεί ένας νέος χάρτης.. προνομίων.
Είναι απαραίτητο, για να μην δημιουργηθούν είτε τετελεσμένα, είτε λανθασμένες προσδοκίες, να υπάρξει βραχυπρόθεσμα:
 δέσμευση πως οι ρυθμίσεις της παρούσας ΥΑ αφορούν μόνο στο υφιστάμενο προσωπικό και δεν προοιωνίζονται αλλαγές στις προσλήψεις μονίμων ή αναπληρωτών. Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των οργανικών κενών κάθε ειδικότητας προκύπτει βάσει των ωρών της Α ανάθεσης και καθορίζει κατά κύριο λόγο τις ανάγκες για μόνιμους διορισμούς.
 ρύθμιση στο “χάος” των ΕΠΑΛ, χωρίς περαιτέρω απορρύθμιση στα ΓΕΛ, δεδομένου ότι έχει καταγραφεί εκτεταμένα η πρακτική του διορισμού ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και η άμεση μεταπήδηση στα ΓΕΛ, με αποτέλεσμα να ανοίγει πάλι θέση για την ίδια ειδικότητα στα ΕΠΑΛ.
 κατάργηση της Γ ανάθεσης ως θεσμού και πρόβλεψη ρύθμισης κατά περίπτωση για απολύτως ειδικές περιπτώσεις (άρνηση πλήρωσης θέσης  προβλήματα υγείας)
 Σε κάθε περίπτωση πρωτεύον κριτήριο για την ανάθεση των μαθημάτων θα πρέπει να είναι η πλήρης συνάφεια της επιστημονικής ειδικότητας με το διδασκόμενο μάθημα-επιστημονικό αντικείμενο, η οποία θα τεκμηριώνεται με αντικειμενικό τρόπο, όπως αυτός προκύπτει από τα προγράμματα σπουδών,ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αντίθετα,  αναθέσεις που βασίζονται στη λογική της ελάχιστης συγγένειας μιας ειδικότητας με μέρος της διδασκόμενης ύλης ενός μαθήματος, δημιουργούν στρεβλώσεις. Έτσι, θα αποφευχθεί το παράδοξο φαινόμενο να διδάσκεται μάθημα από αποφοίτους τελείως διαφορετικών σχολών (π.χ. θετικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών)
Σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η σχετική γνωμοδότηση του ΙΕΠ, βασισμένη σε επιστημονικά κριτήρια, με αυστηρούς όρους για τις αναθέσεις, όπως για παράδειγμα να μην υπερβαίνεται το όριο των 11 ωρών της Β ανάθεσης παρά μόνο σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές κατόπιν απόφασης ΠΥΣΔΕ.
Δεδομένου ότι υπάρχει ενδεχόμενο μόνιμων διορισμών κατά την σχολική χρονιά 2018-2019, η οποία θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και τετελεσμένα παρακαλούμε για την παρέμβασή σας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *