ΕΠΑΛ: Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Αγωγή Υγείας της Α΄ τάξης και των μαθημάτων του τομέα Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.,
των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης
ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Eιδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της
Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *