Επίσκεψη Γεν. Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στο ΕΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επισκέφθηκε χθες 21/11/2022 το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής και είχε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα υλοποιούμενα Προγράμματα Σπουδών στο Ε.Α.Π. στον εκπαιδευτικό αλλά κυρίως στον ερευνητικό τομέα. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., Καθηγητής Ι. Καλαβρουζιώτης, ευχαρίστησε τον κ. Γενικό Γραμματέα για την εν γένει συνεργασία με τη ΓΕΓΕΤ, δεδομένου ότι στο Ε.Α.Π. υλοποιούνται μέσω του ΕΛΚΕ Ερευνητικά Προγράμματα».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *