Εξετάσεις Πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Σταδιακή Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Ξεκίνησε στις 18 Οκτωβρίου 2021 και βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2021, η πρώτη περίοδος πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, στο πλαίσιο της Πράξης ««ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μέχρι σήμερα 2.098 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης που λαμβάνουν χώρα σε 54 εργαστήρια, 11 Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Άρτα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στις Σέρρες, στην Κατερίνη, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στην Λαμία, στον Βόλο, στα Τρίκαλα, στην Λάρισα, στην Μυτιλήνη, στην Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Λευκάδα, στην Πάτρα, στην Κόρινθο, στην Τρίπολη, στο Ηράκλειο και στον Αγ. Νικόλαο, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα καθημερινές και σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί για τους συνολικά 18.040 εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής.

Από σήμερα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα πιστοποίησης, τα οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι 27/10/2021, μπορούν να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους και να το εκτυπώνουν, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (MIS) της Πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr/mis, επιλογή Αίτηση Πιστοποίησης -> Αποτελέσμα πιστοποίησης).

Επίσης, μετά τις απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις που έγιναν στις αντίστοιχες εφαρμογές, εις το εξής οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να ενημερώνονται με τον ίδιο τρόπο για το αποτέλεσμα, 2-3 ημέρες μετά την ημερομηνία της εξέτασής τους.

Οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις Πιστοποίησης θα διατεθούν σε επόμενο χρόνο, μετά το πέρας της περιόδου, αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.

Τυχόν ερωτήματα σχετικά με την παρούσα περίοδο πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να απευθύνουν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης, μέσω της Πύλης ενημέρωσης της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (https://e-pimorfosi.cti.gr) και συγκεκριμένα ΕΔΩ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *