Ενισχυτική Διδασκαλία: Η Εγκύκλιος έναρξης για το σχολικό έτος 2019-2020

Εκδόθηκε η εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2019-2020.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο

Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019: Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019: Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης:

 συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

 τοποθετούν τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς ανά Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε., εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

 μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για την έναρξη του προγράμματος από τις οικείες σχολικές μονάδες και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *