Ενισχυτική διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων. Από 11 έως 17/10 η προθεσμία υποβολής

Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία
Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Από Τρίτη 11-10-2022 έως και Δευτέρα 17-10-2022 η υποβολή των αιτήσεων.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/ και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία επιλέγοντας μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται πίνακας εκπαιδευτικών όπου οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το σχεδιασμό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση του προγράμματος Ε.Δ.Ε.Μ. το σχολικό έτος 2022-23.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *