Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Indira Gandhi National Open University

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του ΕΑΠ, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Ινδίας (IGNOU), του μεγαλύτερου σε αριθμό φοιτητών πανεπιστημίου στον κόσμο.

Το IGNOU ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα έχει πάνω από 3 εκατομμύρια ενεργούς φοιτητές και περίπου το 20% όλων των φοιτητών της Ινδίας είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό. Σκοπός του είναι η παροχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε όλα τα κοινωνικά στρώματα δίνοντας μεγάλη έμφαση στη συμπεριληπτικότητα και την ανοικτή μάθηση. Αποτελείται από 21 Σχολές και έχει ένα δίκτυο 67 τοπικών κέντρων, 2.000 κέντρων εξυπηρέτησης φοιτητών και 20 παραρτημάτων ανά τον κόσμο. Τέλος, προσφέρει περίπου 200 προγράμματα διαφόρων επιπέδων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων όπως εκπαίδευση, ξένες φιλολογίες, νομική επιστήμη, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, πληροφορική, τουριστικές σπουδές, επιστήμες υγείας, εικαστικές τέχνες κ.α.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η υλοποίηση κοινών ερευνών, δράσεων και δραστηριοτήτων, η δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών, οι ανταλλαγές/αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, κ.α. και η ανταλλαγή απόψεων, δεδομένων εμπειριών και δημοσιεύσεων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *