Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο “Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς καταστροφές – Τεχνικά έργα” από 8 έως 23 Ιουλίου 2023

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο, τον Καθηγητή ΣΘΕΤ/ΕΑΠ Γεώργιο Χατζηγεωργίου, διοργανώνουν e-learning Θερινό Σχολείο με θέμα Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς καταστροφές – Τεχνικά έργα(NDSS2023)  

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί από 08 Ιουλίου έως 23 Ιουλίου 2023 και αφορά στη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου η φυσική παρουσία ΔΕΝ απαιτείται.  

Σε  αυτό θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι Ειδικοί Επιστήμονες και θα παρουσιαστούν όλες οι πρόσφατες τάσεις που αφορούν επιστημονικά και κοινωνικά σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους φυσικούς κινδύνους, καθώς και η επίδραση που έχουν πάνω στα τεχνικά έργα και σε όλες τις φάσεις που τα διέπουν.  

Το  Θερινό Σχολείο μπορούν να παρακολουθήσουν Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί και άλλοι Ερευνητές και γενικά Μηχανικοί και Επιστήμονες που ενδιαφέρονται για θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και για την Πολιτική Προστασία.  

Για Δηλώσεις Συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο:

https://eeyem.eap.gr/ndss2023/applications.html

και για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο site του Θερινού σχολείου: https://eeyem.eap.gr/ndss2023/ 

 

Σε ποιους απευθύνεται: Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Ερευνητές, Εκπαιδευτικοί, Μηχανικοί και Επιστήμονες που ενδιαφέρονται
για τις Φυσικές, Βιολογικές, Ανθρωπογενείς Καταστροφές και την Πολιτική Προστασία

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής ΕΑΠ, hatzigeorgiou@eap.gr, 2610.367769


Πληροφορίες Εγγραφές: Αγγελική Μαυρομάτη, ndss@eap.gr, 2610.367667

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *