Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ολοκλήρωση του 8ου Διεθνούς e-learning Θερινού Σχολείου με θέμα “Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων & Βιοστερεών” (WWSS23)

Ολοκληρώθηκαν οι διαλέξεις στο 8οΔιεθνέςe-learning Θερινό Σχολείο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) με τίτλο: «WastewaterandBiosolidsManagement (WWSS23)» που διεξήχθη από 24 έως 29 Ιουλίου στην Πανεπιστημιούπολη του Ε.Α.Π.

Σε αυτό δίδαξαν είκοσι Έλληνες και ξένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων και ερευνητικών Ινστιτούτων από τη Γερμανία, την Αμερική, την Κίνα, την Ιορδανία και την Πολωνία. Το παρακολούθησαν επιστήμονες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται για θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων και ενημερώθηκαν σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις πρακτικές διαχείρισης κυρίως των υγρών αποβλήτων, αλλά και των βιοστερεών, με μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας από διαφορετικές χώρες. Για τέταρτη δε φορά στο Σχολείο παρουσιάστηκαν ερευνητικές εργασίες μεταπτυχιακώννέων επιστημόνων.

Το Διεθνές Σχολείο παρακολούθησαν, εκτός των ξένων συμμετεχόντων,  και στελέχη Περιφερειών της χώρας, Υπουργείων, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αλλά και Ιδιωτικών Φορέων (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) αλλά και εταιρειών, που απασχολούνται  με τα θέματα της διαχείρισης των υγρών και βιοστερεών αποβλήτων.

Όπως τόνισε στην λήξη των εργασιών του Σχολείου ο Πρόεδρος του Ε.Α.Π. Καθηγητής Ιωάννης  Καλαβρουζιώτηςκαι επιστημονικός υπεύθυνος της εκπαίδευσης, το Διεθνές Σχολείο, που αποτελεί πλέον θεσμό, επιβάλλει τη συνέχιση και τη διεύρυνσή του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προγραμματίζεται την επόμενη χρονιά το Σχολείο να διεξαχθεί τις δύο (2) πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου 2024 με τη συμμετοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου Kaiserslautern της Γερμανίας και άλλων φοιτητών από γερμανικά Πανεπιστήμια.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *