Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Οικονομική απαλλαγή σε φοιτήτριες/φοιτητές από την Ουκρανία

Η Διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμεριζόμενη τις δύσκολες συνθήκες που έχουν ανακύψει στην Ουκρανία και σε ένδειξη αλληλεγγύης και στήριξης των Ουκρανών φοιτητριών και φοιτητών του Ιδρύματος για τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουν, τους προσφέρει οικονομική απαλλαγή για τις ετήσιες ή εξαμηνιαίες Θ.Ε. που έχουν επιλέξει προς παρακολούθηση κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο των σπουδών τους. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *