Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.): Μέχρι τις 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση έως την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 11.59 π.μ., ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει το Σεπτέμβριο 2023.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών αφορούν 9 Προπτυχιακά, 57 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2023 και 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με έναρξη φοίτησης το Μάρτιο του 2024.

  Σε μια εποχή κατά την οποία η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης προσφέρει ευελιξία και ευρείες δυνατότητες, το Ε.Α.Π., ένα από τα πιο γνωστά δημόσια ιδρύματα με εμπειρία πλέον των 20 χρόνων στην εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών και βέλτιστων πρακτικών, προσφέρει ανοικτή και εύκολα προσβάσιμη εκπαίδευση για όλους, χωρίς περιορισμούς ηλικίας ή τόπου.
Το Ε.Α.Π. είναι το μοναδικό Ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που παρέχει σπουδές αποκλειστικά με διαδικτυακές πλατφόρμες και ψηφιακές βιβλιοθήκες, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και μη, φοιτητές και απόφοιτους Λυκείου.
Λαμβάνοντας υπόψιν τον αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας, προσφέρει πρωτοπόρα προγράμματα σπουδών στις τέσσερις Σχολές του Ιδρύματος (Ανθρωπιστικών Επιστημών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού, Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Κοινωνικών Επιστημών), τα οποία οδηγούν σε «δυνατούς» και ανταγωνιστικούς τίτλους

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *