Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Εξ αποστάσεως η εξεταστική του Ιανουαρίου 2022

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 523η/06.09.2021 Συνεδρίασή της, αποφάσισε όπως η εξεταστική περίοδος του Ιανουαρίου 2022 διεξαχθεί εξ αποστάσεως. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *