Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ε.Α.Π. – “Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση”

To Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προσφέρει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση» (Integrated Teaching Methodology: Learning Content, Teaching Methods and Incentive).

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 300 ωρών, κατανεμημένων σε 15 εβδομάδες και υλοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως. Σκοπός του είναι να προσφέρει στους επιμορφωμένους τη δυνατότητα να κατανοούν σε βάθος τις πολλαπλές διαστάσεις μίας ολοκληρωμένης διδασκαλίας (περιεχόμενο, υποκίνηση, σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων, σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο) και να μπορούν να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες διδασκαλίες στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα προσφέρει παραδείγματα και καλές πρακτικές.

Αντιστοιχεί σε 12 μονάδες ECVET, εντάσσεται στο 7ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το Πρόγραμμα αφορά:

  • Εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων (σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, κ.λπ.)
  • Απόφοιτους Σχολών Νηπιαγωγών, ΠΤΔΕ, Καθηγητικών Σχολών και πανεπιστημιακών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Απόφοιτους ΑΕΙ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300€, ενώ για ανέργους στα 200 ευρώ με υποβολή βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο σύνδεσμο https://kedivim.eap.gr/?page_id=1792

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *