Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διαδικτυακές παρουσιάσεις των Προγραμμάτων Σπουδών από Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 έως και Σάββατο, 29 Μαΐου 2021

Από την Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 έως και το Σάββατο, 29 Μαΐου 2021 θα διαρκέσουν οι διαδικτυακές παρουσιάσεις των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. 

Φέτος, για πρώτη φορά, οι υποψήφιοι φοιτητές, σε ειδικά φόρουμ, θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για κάθε ένα από τα 8 Προπτυχιακά και τα 43 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τους Διευθυντές των Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους καθηγητές, και από το εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Θα ακολουθεί συζήτηση για την επίλυση κάθε απορίας ή την παροχή κάθε επιπλέον πληροφορίας, που θα θελήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Στις 31 Μαΐου 2021 (12:00 μεσημέρι) λήγει η προθεσμία εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολή αίτησης εγγραφής στο ΕΑΠ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022 λήγει στις 31 Μαΐου (12:00, μεσημέρι), ενώ η εισδοχή στα Προπτυχιακά Προγράμματα επιτυγχάνεται μόνο με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, ηλεκτρονικά, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις.

Επιπλέον, το ΕΑΠ, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022, προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μίας ή περισσοτέρων από τις 367 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση του σχετικού κύκλου σπουδών ενός Προγράμματος, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει επιπλέον προσόντα και δεξιότητες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε Θεματικής, χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης. Στις Θεματικές Ενότητες προπτυχιακών προγραμμάτων μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν απολυτήριο Λυκείου, ενώ στις Θεματικές Ενότητες Μεταπτυχιακού επιπέδου, μπορούν να συμμετέχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής των Προγραμμάτων Σπουδών στα οποία ανήκει η κάθε Θεματική Ενότητα». 

Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις παρουσιάσεις των προγραμμάτων σπουδών και τους συνδέσμους εισόδου πατώντας εδώ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *