Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διαδικτυακές Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Σπουδών

Στο πλαίσιο της τρέχουσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών, για προγράμματα σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση και με έναρξη μαθήματων την 1η Μαρτίου 2021, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διοργανώνει διαδικτυακές παρουσιάσεις (Webinars) των προγραμμάτων σπουδών 1. Δημόσια Διοίκηση, 2. Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς, 3. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία, 4. Επικοινωνία της Επιστήμης, 5. Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη – Υδροπονία και 6. Δημόσια Ιστορία στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2020.

Οι Διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών και μέλη του Διδακτικού Προσωπικού θα παρουσιάσουν τα προγράμματα και τις απαιτήσεις αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία αυτών και θα συζητήσουμε με το κοινό και θα λύσουν απορίες γύρω από αυτά. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας παρακολούθησης των μαθημάτων των προγραμμάτων.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση και για τις παρουσιάσεις των υπόλοιπων προγραμμάτων της πρόσκλησης, μέχρι και το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας,

Το πρόγραμμα για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, έχει ως εξής:

26 Νοεμβρίου 2020

Για να συνδεθείτε στις παρουσιάσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία:

  •  Δημόσια Διοίκηση (ΔHΔ):

Για συμμετοχή στην παρουσίαση πατήστε ΕΔΩ.

Meeting number: 175 888 3285

Password: did2020

Για συμμετοχή στην παρουσίαση πατήστε ΕΔΩ.

Meeting number: 175 388 5148

Password: kyk2020

  • Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ):

Για συμμετοχή στην παρουσίαση πατήστε ΕΔΩ.

Meeting number: 175 064 2292

Password: eep2020

  •  Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία και Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ):

Για συμμετοχή στην παρουσίαση πατήστε ΕΔΩ.

Meeting number: 175 142 6081

Password: ade2020

27 Νοεμβρίου 2020

Για να συνδεθείτε στις παρουσιάσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία:

  • Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ):

Για συμμετοχή στην παρουσίαση πατήστε ΕΔΩ

Meeting number: 175 846 4774

Password: dis2020

  • Αθλητικές Σπουδές Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ):

Για συμμετοχή στην παρουσίαση πατήστε ΕΔΩ.

Meeting number: 175 580 0070

Password: ask2020

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών στο info@eap.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *